Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten zijn werken waarvan de uitvoering wordt aanbesteed door publiekrechtelijke personen evenals door andere rechtspersonen waarop de wet betreffende de overheidsopdrachten van toepassing is.

Na gunning wordt het project aan een interne projectleider toegewezen, hij/zij coördineert het project en staat in voor besprekingen met bouwheer en architect.

Aan voorbereiding en planning wordt de grootste zorg besteed omdat dit een belangrijk onderdeel is voor het algemeen welslagen.

De plannen met bijhorend bestek worden met de grootste zorg uitgevoerd door eigen vakbekwame medewerkers en onderaannemers binnen de vooropgestelde termijnen.

Onze projecten – overheidsopdrachten