Brandwerende wanden en plafonds

Brandtechnische werken

Brandwerende wanden en plafonds verhogen de brandveiligheid van uw gebouw en verhinderen het overslaan van brand naar andere ruimtes.

In de Basisnormen zijn de eisen opgenomen met betrekking tot de brandweerstand van wanden die de scheiding tussen twee compartimenten vormen (zie tabel).

Foto: brandwerende wand

Aangepaste materialen zijn beschikbaar in functie van de vereiste brandweerstand. Veelal zijn wanden (R)EI 60 of (R)EI 120, brandwerende wanden kunnen ook beglaasd worden.

Brandoverslag via gevels dient onderzocht en opgelost te worden.
Wij werken samen met Siniat en Promat om oplossingen aan te bieden.

Brandoverslag
Brandoverslag

Brandwerende binnendeuren

Brandwerende wanden en plafonds

Brandwerende doorvoeren